ذوب‌آهن اصفهان

۰
ذوب‌آهن اصفهان

ذوب‌آهن اصفهان

zobahan_new-160x160

بازیکنان

سیامک ترابی خواه

سیامک ترابی خواه

سجاد پذیرفته

سجاد پذیرفته

رسول سلطانیان

رسول سلطانیان
رسول سلطانیان

پویا یخچالی

پویا یخچالی
پویا یخچالی

امید اسعدیان

امید اسعدیان
امید اسعدیان

مصطفی عبدلوند

مصطفی عبدلوند
مصطفی عبدلوند

مجتبی رجایی

مجتبی رجایی
مجتبی رجایی

محمد زارعی

محمد زارعی
محمد زارعی

ایمان زندی

ایمان زندی
ایمان زندی

حسین مکاریان

حسین مکاریان
حسین مکاریان

فرهاد صبوری

فرهاد صبوری
فرهاد صبوری

علی مالکیان

علی مالکیان
علی مالکیان

مهران حاتمی

مهران حاتمی

آخرین اخبار تیم