شکلی تهران

۰
شکلی تهران

شکلی تهران

Shakelli

بازیکنان

نسرین فلاح دمدمه

نسرین فلاح دمدمه
نسرین فلاح دمدمه

فاطمه گلاب گیر

فاطمه گلاب گیر
فاطمه گلاب گیر

نیلوفر حاجی پور

نیلوفر حاجی پور
نیلوفر حاجی پور

غزل ملکی

غزل ملکی
غزل ملکی

زهره زندی

زهره زندی
زهره زندی

هانیه شریفی

هانیه شریفی
هانیه شریفی

مریم عدالتکار مقدم

مریم عدالتکار مقدم
مریم عدالتکار مقدم

عطیه نعمتی پور

عطیه نعمتی پور
عطیه نعمتی پور

مریم عبیری

مریم عبیری
مریم عبیری

فرناز خدامرادی

فرناز خدامرادی
فرناز خدامرادی

مهشید سعیدی

مهشید سعیدی
مهشید سعیدی

زینب حسن زاده

زینب حسن زاده
زینب حسن زاده

سحر قربانی

سحر قربانی
سحر قربانی

آخرین اخبار تیم