شورا و شهرداری قزوین

۰
شورا و شهرداری قزوین

شورا و شهرداری قزوین

Shora-Ghazvin

بازیکنان

امیر طاهرخانی

امیر طاهرخانی

امیررضا شه روش

امیررضا شه روش

پارسا معینی

پارسا معینی

حسن رضایی

حسن رضایی

سامان طاهرپور

سامان طاهرپور

سعید زنجانی

سعید زنجانی

علیرضا امیریان

علیرضا امیریان
علیرضا امیریان

قباد دری

قباد دری
قباد دری

مجید صالحی

مجید صالحی
مجید صالحی

محمد حیدری

محمد حیدری
محمد حیدری

یعقوب شلوشی

یعقوب شلوشی
یعقوب شلوشی

محمد رضا مرادیان

محمد رضا مرادیان
محمد رضا مرادیان

محمدحسین لشگری

محمدحسین لشگری
محمدحسین لشگری

نوید فراهانی

نوید فراهانی
نوید فراهانی

وحید اسلامی

وحید اسلامی
وحید اسلامی

امید حمیدی سرمربی

امید حمیدی سرمربی
امید حمیدی سرمربی

امیر مهدی قانع کمک مربی

امیر مهدی قانع کمک مربی
امیر مهدی قانع کمک مربی

حبیب خلج سرپرست

حبیب خلج سرپرست
حبیب خلج سرپرست

مهدی جهانی کمک مربی

مهدی جهانی کمک مربی
مهدی جهانی کمک مربی

مهدی معینی مدیر فنی

مهدی معینی مدیر فنی
مهدی معینی مدیر فنی

ناشر رضایی بدنساز

ناشر رضایی بدنساز
ناشر رضایی بدنساز

آخرین اخبار تیم